Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Hiiumaa Kino MTÜ (edaspidi Hiiumaa Kino) registreerib kasutaja ees- ja perekonnanime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja nõusoleku Hiiumaa Kino uudiskirja saatmiseks või veebis teostatava piletimüügitehingu teostamiseks.

Uudiskirjaga liitumise taotlemisel või veebist piletit ostes nõustub kasutaja kehtivate Hiiumaa Kino uudiskirja liikmeks astumise tingimustega ja kinnitab oma nõusolekut tema isikuandmete (sh tema poolt esitatud andmete) töötlemiseks Hiiumaa Kino poolt käesolevates tingimustes toodud viisidel ja eesmärkidel.

Hiiumaa Kino töötleb isikuandmeid kasutajatele suunatud toodete ja teenuste pakkumiseks, küsitluste korraldamiseks ning loosimiste läbiviimiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Hiiumaa Kino töötleb andmeid ainult ulatuses, mis on vajalikud kasutajate parimaks teenindamiseks ning andmeid säilitatakse turvaliselt vastavalt kehtivatele seadustele.

Hiiumaa Kinol on õigus kasutaja isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Hiiumaa Kino uudiskirja saajatele edastatakse infot Hiiumaa Kino ja/või koostööpartnerite kampaaniapakkumiste, toodete, teenuste ja allahindluste, kinkepiletite ning muu info või küsitluste kohta elektrooniliste kanalite kaudu taotluses esitatud e-posti vahendusel, kui kasutaja on taotluses andnud nõusoleku pakkumiste saamiseks.

Kolmandatele osapooltele isikuandmeid ei edastata.

ISIKUANDMETE MUUTMINE

Hiiumaa Kino kasutaja andmete muutumisel palume kasutajal edastada oma muutunud andmed info@hiiumaakino.ee.

ISIKUANDMETE NÄHTAVUS JA MUUTMINE

Hiumaa Kino kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta uudiskirja saamise nõusolek (info edastamine sooduspakkumiste ja kampaaniate kohta, uudiskirjad), tehes seda iga uudiskirja all oleva lingi kaudu või saates vastav soov e-kirja teel info@hiiumaakino.ee.

Hiiumaa Kinol on õigus keelduda andmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui liikme isikuandmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Hiiumaa Kino kasutajate andmeid säilitatakse kuniks kasutaja on loobub uudiskirjade saamisest, misjärel andmed kustutatakse automaatselt.

HIIUMAA KINO ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Hiiumaa Kino juhtkond või selle poolt volitatud töötlejad, kellel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Hiiumaa Kino juhtkonnalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse.

Hiiumaa Kino isikuandmete töötlemise kohta küsimuste tekkimisel on kasutajal igal ajal õigus ühendust võtta aadressil info@hiiumaakino.ee

Juhul, kui Hiiumaa Kino kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

MUUD TINGIMUSED

Hiiumaa Kinol on õigus ühepoolselt muuta Hiiumaa Kino tingimusi, sh boonusprogrammi tingimusi ja hinnakirja.

Hiiumaa Kinoga seotud küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 5267075 tööpäevadel kl 9–17 või meiliaadressil info@hiiumaakino.ee.

KINOKÜLASTAJA HEA TAVA

Kinolinastuste ajal on keelatud pildistamine ja filmimine. Selle keelu eiramine toob kaasa isiku kõrvaldamise kinosaalist ning salvestuseks kasutatud seadme konfiskeerimise. Kinol on õigus nõuda rikkujalt leppetrahvi summas 2 000 eurot.

Kui kinolinastusteks kasutatavas ruumis on videovalve, jagatakse seaduses sätestatud juhtudel salvestisi korrakaitseorganitega. Isikul on õigus taotleda juurdepääsu salvestistele ning vajadusel taotleda nende parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele aadressil info@hiiumaakino.ee. Järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon.

Kino töötajatel on õigus kõrvaldada linastuste ajal head tava rikkuv isik talle kino piletiraha tagastamata. Raskema korrarikkumise puhul on kinol õigus isikut kinni pidada kuni politseile üleandmiseni.

HIIUMAA KINO TARBIJAMÄNGUDE ÜLDTINGIMUSED

Tarbijamängu korraldaja on Hiiumaa Kino.

Tarbijamängu üldtingimused on kohaldatavad mis tahes korraldaja poolt läbiviidatavatele tarbijamängudele, sealhulgas auhinnaloosid korraldaja hallatavate sotsiaalmeediakontode vahendusel ja kinodes toimuvatel sündmustel, kui konkreetse mängu reeglites pole sätestatud teisiti.

Hiiumaa Kino loosimängudes ei osale Hiiumaa Kino töötajad ega nende pereliikmed. Võitjatega võetakse ühendust kliendibaasi andmete kaudu või vajadusel sotsiaalmediakonto kaudu. Auhinnad saab kätte vastavalt kokkulepitud ajal ja viisil.