Elavad pildid (2016)

Projekti raames soetas kinoühing video ja heli salvestamiseks mõeldud seadmed, millega on võimalik salvestada erinevaid maakonnas toimuvaid kultuurisündmusi, jälgida nende ettevalmistusi ja elluviimist ning teha intervjuusid erinevate isikutega. Lisaks ülemaakondlike sündmuste salvestamisele pööratakse tähelepanu külakogukondade ja väiksemate huvigruppide tegemistele, mis tihtilugu palju kajastust ei enne ega pärast sündmuse toimumist ei saa.
Kogukondliku ajaloo säilitamise jaoks on väga oluline teha videosalvestisi nende inimestega, kes on jätnud jälje Hiiumaa arengusse, et tulevastele põlvedele jääks lisaks fotodele ning ajalehelugudele ka videomäletusi nende tegemistest ja mõtetest.