Hiiumaa kinoühingu investeeringud vaba aja teenuste tõhustamisse (2022)

Hiiumaa kinoühing esitas 2022. aastal MTÜ Hiidlaste Koostöökogu külaarenduse ja kogukonnateenuste toetusmeetmesse taotluse, et tõhustada pakutavaid vaba aja veetmise teenuseid.
Projekti tulemusel muutub paremini kättesaadavaks kinolinastuste programm ja muutub lihtsamaks kinopileti soetamine.

Projekti raames ellu viidud tegevused:
– on-line piletimüügisüsteemi kasutuselevõtt;
– piletimüügiga integreeritud kodulehe loomine;
– nutikate kaugjuhitavate digiekraanide kasutuselevõtt.

Taotlus rahuldati ja toetus määrati PRIA peadirektori 14.02.2023 otsusega nr 13-21.2/23/1033
Projekti tegevused viidi ellu 2022. ja 2023. aastal.