Video- ja lisaseadmete soetamine otseülekande- ja salvestusvõimekuse tõstmiseks

Hiiumaa Kino MTÜ viis 2022. aastal ellu projekti “Video- ja lisaseadmete soetamine otseülekande- ja salvestusvõimekuse tõstmiseks”. Projekti elluviimist toetas 6316.50 € ulatuses Hiidlaste Koostöökogu 2021. aastal läbi viidud Leader toetusmeede “COVID-19 taastekava meede”.


Projekti eesmärgiks on tõsta kinoühingu kõrvaltegevusena pakutavate teenuste kvaliteeti ja mahtu, et seeläbi tulla toime Covid-kriisist otseselt mõjutatud põhitegevuse käibelangusega ning olla paremini valmistunud nii veel jätkuvaks kui edaspidisteks kriisideks. Projekti raames soetati video- ja lisaseadmed (4K videokaamerad, videopeaga kaamerastatiivid, kahetoonilised valgustid ning videosignaali saatjad), mille kaasabil läbi viia erinevatel meediaplatvormidel (nt YouTube, Facebook vms) otseülekandeid (sündmused, spordivõistlused, koolitused, õppepäevad, konverentsid, seminarid jne) ning teostada videote salvestus- ja monteerimistöid.